top of page

WIE IS ONS?

Ons glo dat ons hier in die Karoo-dorpie, Graaff-Reinet, vergader, beskerm en onderhou word deur God self. Ons onderskryf die Drie Formuliere van Eenheid: Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreels. Jesus Christus roep ons deur Sy Gees en Woord om as 'n eenheid Hom, ons mede-gelowiges en die gemeenskap te dien met die gawes wat Hy gee. Ons doen dit met oorgawe en blydskap, met die oog gerig op die dag wat ons weer ons Heiland sal sien, net soos Hy opgevaar het, as Hy weer kom!

  • googlePlaces
  • facebook
  • youtube
  • iTunes

DIE DRIE "G'S" VAN VAN ONS GEMEENTE

GELOOF

Ons as gemeente is die gemeenskap van gelowiges. Geloof maak ons deel van die liggaam van ons Here Jesus Christus en Hy is ons Hoof. Deur geloof in Jesus Christus is ons salig. In die gemeente is dit belangrik dat u eie verantwoordelik neem om te groei in u lewe as gelowige (Ef. 2:8,9).

GAWES

Deur die geloof, kry ons deel aan al Christus se skatte en gawes. Hierdie gawes gee die Heilige Gees aan elkeen (sonder uitsondering!) wat deel is van Christus se liggaam. Met hierdie gawes moet ons mekaar in die gemeente bedien.

GEDRAG

Onder geen omstandighede ag ons onsself sondeloos nie. Inteendeel. Ons is ‘n gemeente wat daagliks stry teen ons gebrokenheid. Die Here is koning oor ons lewe en Hy vereis dat ons, ons ook soos Konings-kinders gedra. Terwyl ons rus in Christus en Sy volmaakte verlossingswerk, wil en moet ons gehoorsaam wees aan die Here en Sy wet: daardeur lééf ons, ons liefde vir God en liefde vir ons naaste (Ef. 5,6).

WAT GEBEUR TYDENS 'N EREDIENS?

Eredienste is elke Sondagoggend om 09h30 in die kerkgebou (h/v Middel & Bourkestr, Graaff-Reinet).

Almal is hartelik welkom!

Iets wat dalk vir jou vreemd of nuut kan wees, is die verloop van die eredienste. Die verloop van die erediens noem ons die “liturgie” (=antwoord van die volk) en behels onder andere die volgende:


Voorafsang
Gewoonlik het ons voor die erediens ‘n geleentheid om saam te sing. Dit is ook ‘n geleentheid om nuwe Psalms & Skrifgetroue liedere te leer ken. 


Votum & Groetseën
Die votum is die geleentheid in die erediens waar ons, ons afhanklikheid van die Here verklaar. Die groetseën is die Here wat deur die Woordbedienaar Sy gemeente seën met woorde wat uit die Bybel kom. 


Sang-geleenthede
Met elke lied wat ons sing, antwoord ons op iets wat die Here vir ons gedoen het. Sang is die manier waarop ons in die erediens met die Here en met mekaar kommunikeer (Kol. 3:16).


Indien u ‘n Psalmboek benodig – kontak asb. die skriba of die kerkkantoor.


Gebede
Vanselfsprekend is dit die geleentheid in die erediens waar ons saam, onder leiding van die Woordbedienaar tot God bid. Dit is die mans se eie keuse of hulle tydens gebede wil sit of staan.

 

Prediking
Die prediking is die gebeurtenis in die erediens, waar die Skrif vir die gemeente uitgelê word. Ons word daardeur vertroos, vermaan en toegerus vir ons daaglikse roeping.  Die prediking is hoofsaaklik die geleentheid waar ons vanuit die Skrif opgeroep word tot geloof in, en bekering tot, God Drie-Enig. 

 

Indien u ‘n Bybel benodig – kontak asb. die skriba of die kerkkantoor.


Liefdegawes
In die erediens is daar geleentheid om barmhartigheid te betoon. Die kollektes word deur die diakonie bestuur en aangewend. Die geleentheid of instansie waarvoor elke kollekte gebruik word, word elke Sondag afgekondig. 
Enige navrae oor die kollektes of die gemeente se finansies kan met groot vrymoedigheid aan jou diaken, die kassiere of skriba gerig word.


Wegstuurseën
Die seën aan die einde van die erediens is dalk die einde van die erediens, maar daarmee stuur die Here ons uit in die wêreld in, om met ons lewens-erediens aan te gaan en vir Hom te leef. 

 

WIL JY 'N LIDMAAT WORD?

Vul asb. hierdie inligtingsvorm in en kontak die kerkkantoor om by die gemeente in te skakel!

ANDER BEDIENINGE

Scriptura

Ons gemeente is ook betrokke by 'n internet en aanlyn bediening, genaamd Scriptura. Dit is 'n Gereformeerde blog en potgooi. 

Pastoraal:   Werke van die bose

Pastoraal: Werke van die bose

Aanbieders: Jaco de Beer en Nikolaas Pienaar Na aanleiding van 'n luisteraar se vraag: Wat is die werking van die bose, en is demoonbesetting die rede vir siektes? Sien ons vandag nog werke van die bose en demoonbesetting? Kan ons mooi onderskei tussen fisiese siekte en bose werke? Kan demone mense siek maak, of is mense eintlik bygelowig? Kry gelowiges bose aanvegtinge, en kan christene deur demone beset word? Wat is die fout met sogenaamde bevrydingsbedienings, en hoe is dit laster teen God? Hoe beraad ons dus mense oor die bose, bose aanvegtinge en demoonbesetenheid indien hulle dit ervaar of daaroor twyfel, veral in tye van siekte, ongeluk en dood? Fokus liewer op die heerskappy van die waaragtige God en Sy oorwinning van die bose aan die kruis. 00:00 Pastoraal: Die werke van die bose en demoonbesetting 04:05 Sien ons nog demoniese werking? 07:30 Die sondeval en die satan 09:55 Kan die demone mense siek maak? 14:15 Hoe lyk demoonbesetenheid? 19:29 Beleef gelowiges bose aanvegtinge 23:52 Hoe beraad ons mense oor die bose? 27:30 Praktiese raad: bid, lees, gaan kerk toe 33:00 Gebed vir diegene wat onder aanvegting is Skrifverwysings: 1 Pet 5:8, Rom 8;38-39, Job 1 en 2, 1 Kor 12:3, 1 Joh 4:4, HBK Sondag 1. Kol 1 en 2, Ef 6, Jud 1:31-39 Skakel: https://www.scriptura.co.za/2024/04/pastoraal-werke-van-die-bose/ Webtuiste: https://www.scriptura.co.za Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus."
Pastoraal:  Psigopatie

Pastoraal: Psigopatie

Aanbieders: Jaco de Beer, Jan-Louis Lee Gasspreker: Dr Louisa Stoker Wat is 'n psigopaat? Hoe verskil dit van narsisisme en sosiopatie? Hoe word psigopatie geklassifiseer? Is dit boosheid of 'n siekte? Hoe kan ons bybels sin maak van hierdie super manipulerende gedrag van psigopate is, of gediagnoseer is met persoonlikheidsversteurings? Kan psigopate ook verantwoordelikheid vir hulle sonde neem? Kan 'n psigopaat gered word? Word sonde as mediese siektes geklassifiseer en gediagnoseer, of moedig ons mense aan om verantwoordelikheid vir hul sonde te vat? Paulus sê, ".... as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping." 01:45 Wie is Dr Louisa Stoker? 03:30 Wat is 'n psigopaat, en verskil dit van 'n sosiopaat? 13:00 Is psigopatie boosheid of siekte? 15:50 Verantwoordelik vir sonde 21:00 Is diagnose akkuraat en regverdig? 24:20 Kan 'n psigopaat gered word? 27:20 Hoe beraad mens 'n psigopaat en die slagoffers? 35:12 Leraars en beraders moet hande vat 36:20 Die hoop van die evangelie Skrifverwysings: 1 Tim 4:1-2, Tit 1:15-16, Rom 3:11-18, Gal 5, Ef 2:3, Spr 6:16, 2 Kor 5:17, Sondag 33 HBK, 2 Kor 5:17 https://www.scriptura.co.za/2024/04/pastoraal-psigopatie/ https://confident2thrive.com/dr-louisa/ Webtuiste: https://www.scriptura.co.za Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus."
Perspektief:  Maart 2024

Perspektief: Maart 2024

Aanbieders: Gerhard van Rhyn, Jan-Louis Lee, Jaco de Beer Christus se lyding was volkome en die prys vir ons sonde is reeds aan die kruis betaal. Wat sal mensgemaakte paasfees rituele, kruistogte en paasstasies van die wonderlike evangelie boodskap steel, of probeer byvoeg? Jesus het reeds aan die kruis gesê, "Dit is volbring". Kolossense 2:6-14: "Pasop dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedrieëry, wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente, en nie op Christus nie. ..... " 00:00 Perspektief: Maart 2024 - kruistogte en paasstasies 02:09 Fillipynse gekruisigdes en Vredefort kruistogte 10:20 Is die woord van God nog genoeg vir ons? 11:30 Massa nagmaal en emosionele opsweping 15:00 Mistiese rituele teenoor geestelike lydingspad 18:50 Wat beteken dit om jou kruis op te neem? 21:20 Werke-heiligheid of besoedelde kleed? 27:45 Nuwe sakramente en boeke van die leke 31:00 Waaroor gaan Paasfees, en moet ons dit vier? Skrifverwysings: 1 Kor 11, Kol 1:21-24, 1 Kor 1, Mark 8, Luk 14, Deut 21, Jes 65, Gal 3:1, Kol 2:6-14, 2 Tim 3:16-17, Joh 16:13-14 Webtuiste: https://www.scriptura.co.za Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus."
Pastoraal: Verslaaf aan Pornografie

Pastoraal: Verslaaf aan Pornografie

Aanbieders: Marnix Boersema, Jaco de Beer, Gerhard van Rhyn en Gasspreker: Dr Nelmarie Pitout Is pornografie werklik so verslawend en wat is die uitwerking daarvan op die menslike brein? Hoe affekteer dit volwassenes en kinders psigies, emosioneel, geestelik en fisies? Is tegnologie en blootstelling aan pornografiese materiaal op verskillende platvorms dalk 'n groter uitdaging as wat ouers besef? Het ons nog 'n bybelse persepsie van gesonde seksuele verhoudings soos God se woord dit vir ons voorhou? Is 'n bybelse wêreldbeskouing nog belangrik wanneer ons met kinders praat oor seks en seksualiteit? Hoekom kyk mense en kinders pornografie? Wat moet ons eerste aanspreek om die groeiende probleem uit te roei? Wie kan ons daarvan genees? 00:00 Pastoraal: Verslaaf aan pornografie 04:48 Is pornografie verslawend? 05:42 Die rol van dopamien 12:46 Leuens van satan 19:02 Christelike wêreldbeskouing en ouers se taak 23:50 Wat is die christen se troos? 26:00 Praktiese hulp - Christus 33:30 Geestelike wortels van die gedrag Skrifverwysings: Ef 6:10-20, 1 Kor 6:9-18, Rom 12, Gal 5, 2 Kor 10, 2 Kor 5:21 Ander bronne vir hulp: - Focus on the family: https://www.focusonthefamily.com/help-for-pornography-addiction/ -Covenant Eyes: https://www.covenanteyes.com/ - https://www.goodneighbours.org.za/shop/christian-living/christian-living-men/sexual-detox/ - https://www.goodneighbours.org.za/shop/christian-living/christian-living-counselling/christian-living-counselling-specific-sins/help-my-kids-are-viewing-pornography/ - https://www.goodneighbours.org.za/?s=Death+of+porn&post_type=product Webtuiste: https://www.scriptura.co.za Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus."
Pastoraal:  Verwaandheid

Pastoraal: Verwaandheid

Aanbieders: Jan-Louis Lee, Gerhard van Rhyn, Jaco de Beer, Marnix Boersema Hoe is trots, selfliefde, ydele eer oftewel verwaandheid 'n teken van diep ongeloof en hoogmoed, of selfs verwand aan narsisme? Wat is die een ding wat ons heimlik ook deel met die gesindheid van die fariseërs? Het ons 'n hoër beeld van onsself as van God? Johannes 3:30 stel dit baie eenvoudig, "Hy moet meer word, maar ek minder." In wie vind ons ons waarde? Gebruik God lyding en beproewing om ons harte nederig te hou? Hoe bring die wet vir ons perspektief oor onsself? 00:00 Pastoraal: Verwaandheid 01:43 Definisie van verwaandheid 04:00 Bybelse beginsels 08:00 False nederigheid 11:05 Ongeloof 13:45 Wat is bybelse selfbeeld? 17:15 Leef nederig in afhanklikheid van God 21:50 Voorbeelde uit die Skrif 29:50 Hoe moet gelowiges met verwaandheid omgaan? 32:15 Hoe bring die wet vir ons perspektief? 35:15 Dankbaarheid Skrifverwysings: Fil 2, Rom 1, Joh 3:30, Jak 1:9, Gen 3, Jer 36, Jud 1:6-11, 1 Sam 9-10, Fil 3, Matt 18, Neh 8, Rom 12, Spr 30:8-9. Ander bronne: Narsisme: https://www.scriptura.co.za/2023/06/pastoraal-narsisme/ Webtuiste: https://www.scriptura.co.za/ Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Kyk hier vir meer inligting, vrywaring & ons privaatheidsbeleid - http://www.scriptura.co.za/meer-inlig...
Luisteraarsvraag: Was die ou kerkvaders gereformeerd?

Luisteraarsvraag: Was die ou kerkvaders gereformeerd?

Wie was die ou kerkvaders? Waar kom ons gereformeerde beginsels en belydenisse vandaan? Hoekom volg ons 'n sekere orde in die Gereformeerde kerk? Is gereformeerde teologie 'n nuwe uitvindsel van die 16de eeu? Waar pas Calvinisme in (TULIP)? Wat is die ware "progressiewe" christenskap? Semper Reformanda - hervorm steeds in ooreenstemming met die Woord van God! 00:00 Was die eerste kerkvaders gereformeerd? 01:50 Vroeë kerkvaders en kerkgeskiedenis 12:20 Waar kom gereformeerde teologie vandaan? 18:30 Waarop is die kategismus gebaseer? 23:10 Skrif is die fondament en vertrekpunt 27:50 Is gereformeerde teologie bybels? 33:14 Waar pas Calvinisme in (TULIP)? 34:24 Hedendaagse "progressiewe" christenskap 38:31 Wat is gereformeerde teologie? Skrifverwysings: Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreels, Nederlandse Geloofsbeleidenis, Rom 11:36, 1 Kor 3, Heb 1:1, 2 Tim 3:16-17, Matt 5 Ander bronne: The Apostolic fathers van Philip Schuff (https://ccel.org/ccel/schaff/anf-series/anf-series?queryID=33777688&resultID=) Christianity and Liberalism van J. Gresham Machen (https://www.monergism.com/christianity-and-liberalism) What is reformed theology? van RC Sproul (https://www.ligonier.org/learn/series/what-is-reformed-theology/introduction-4) 5 Minutes in Church History deur Stephen Nichols: https://podcasts.apple.com/za/podcast/5-minutes-in-church-history-with-stephen-nichols/id684370851 Scriptura skakels: https://www.scriptura.co.za/?s=hoekom+is+ek+gereformeerd Webtuiste: https://www.scriptura.co.za/ Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Kyk hier vir meer inligting, vrywaring & ons privaatheidsbeleid - http://www.scriptura.co.za/meer-inlig...
Wat sê die vers : 1 Timoteus 1:15

Wat sê die vers : 1 Timoteus 1:15

Aanbieders: Gerhard van Rhyn, Jan-Louis Lee, Jaco de Beer Paulus skryf vir die gemeente van Efese en gee vir Timótheüs pastorale riglyne van hoe die kerk van God moet funksioneer. Hy belei in sy brief: "Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is." Van watter ongeloof praat die eks-fariseër Paulus hier? Was Paulus dan nog 'n sondaar toe hy hierdie brief geskryf het? Verseker, en dit is hoe nodig ons Christus en Sy verlossing daagliks het. Himenéüs en Alexander is aan satan oorgegee, maar hoekom? Hoe ernstig is dwaalleer en hoe affekteer dit die res van die gemeente se geestelike veiligheid? Hoekom is dit deel van die kerk se opsig en tug teenoor die ongehoorsame lidmaat? Hoe moet die herders dan die gemeente beskerm? 00:00 Wat sê die vers? 1 Timótheüs 1:15 01:08 Teks - 1 Timótheüs 1:12-20 03:17 Moontlike waninterpretasies? 06:56 Wat is die konteks: Hoe leef ons in God se kerk? 12:20 Vroeë kerk se stryd teen Judaisme 15:38 Wat moet ons met Paulus se beleidenis doen? 18:50 Hoekom grootste sondaar? 24:00 Wat is die profetiese woorde vir Timótheüs? 27:31 Dwaalleer van Himenéüs en Alexander 31:00 Kerklike tug ter wille van die gemeente Skrifverwysings: Kol 1:20, 1 Tim 1:3, Jesaja 64:6, Ef 4, Ps 51, Hand 13, 1 Kor 5:5, 2 Tim 2:16-18, 1 Kor 5-7, 1 Tim 3:14-15. Webskakel: https://www.scriptura.co.za/2024/03/wat-se-die-vers-1-timotheus-115/ Webtuiste: https://www.scriptura.co.za/ Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Kyk hier vir meer inligting, vrywaring & ons privaatheidsbeleid - http://www.scriptura.co.za/meer-inlig...
Perspektief: Februarie 2024

Perspektief: Februarie 2024

Dink na oor kerk en staat was Professor Fika Janse van Rensburg se onlangse skrywe in die media. "Ons grondwet het juis NIE daarvoor gekies dat ons regering 'n spesifieke godsdiens voor staan nie. Die grondwet het ook NIE gekies om ongodsdienstig te wees nie. Pleks daarvan het ons land gekies dat die regering die pluraliteit van godsdiensvryheid erken, en dat godsdiensvryheid in ons land sal geld. Saam met die vryheid kom ook 'n verantwoordelikheid. Hier is drie dinge wat ons moet doen....." Die vraag: Is daar 'n beter weg as pluralisme? Wat is die staat se verantwoordelikheid teenoor die kerk en hoe verskil dit van Artikel 36 van Nederlandse geloofsbelydenis? Hoe behoort die kerk te preek en hoe moet die staat te regeer? 00:00 Perspektief: Februarie 2024 02:20 Dink na oor kerk en staat artikel 04:00 Kan die staat werklik neutraal wees? 10:00 "Verantwoordelikheid van vryheid" - wegdoen met christelike staat? 13:22 Grondwet, vryheid, en die mandaat van die staat 17:30 Artikel 36 van NGB - staat se gesag 19:30 Staat se verantwoordelikheid teenoor die kerk 28:18 Is pluralisme neutraal en hoe behoort die staat te regeer? Skrifverwysings: 1 Kor 1:18, Rom 13, 1 Kor 6, Art 36 van NGB Aanbieders: Nikolaas Pienaar, Marnix Boersema, Jaco de Beer, Jan-Louis Lee Webskakel: https://www.scriptura.co.za/2024/02/wat-se-die-vers-1-petrus-318-20 Webtuiste: https://www.scriptura.co.za/ Maak gerus 'n donasie via SnapScan: https://pos.snapscan.io/qr/-NgqDbFq Teken in op ons YouTube kanaal — https://www.youtube.com/c/scriptura Luister na Radio Scriptura op Apple Podcast — https://podcasts.apple.com/za/podcast... Besoek ons webblad — www.scriptura.co.za Like ons blad op Facebook — https://facebook.com/scripturaweb Epos ons, of stuur jou vrae na — info@scriptura.co.za Scriptura is 'n Gereformeerde blog & podsending, met 2 Timoteus 3 v.16, 17 as ons fokus: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Kyk hier vir meer inligting, vrywaring & ons privaatheidsbeleid - http://www.scriptura.co.za/meer-inlig...
bottom of page